Cursus Advanced Life Support

qttime

Bij de cursus Advanced life support ga je leren hoe je een specialistische reanimatie in teamverband moet doen. Deze cursus is geschikt voor artsen, verpleegkundigen en paramedici. De cursus wordt afgesloten met een theoretisch en praktisch examen.

Algemene informatie van de Advanced life Support cursus

Deze cursus heeft als afkorting ALS (Advanced Life Support). De cursus is tweedaags waarin je met een teamverband leert oefenen om een specialistische reanimatie gaat uitvoeren. Elke twee jaar moet de cursus vervolgd worden. Deze cursus duurt dan ongeveer een dag. Het is zoals al eerder vermeld een cursus speciaal voor artsen, verpleegkundigen, Anesthesiemedewerkers en paramedici die in een behandelteam zitten of leiding moeten geven aan een team.
De cursus kan gegeven worden op oefencentra, op het bedrijf waar je werkt maar ook op een locatie die bij de inschrijving aan gegeven kan worden. Een reanimatie uitvoeren is natuurlijk wel een teamprestatie. Na het volgen van deze cursus kan er door het volgen van het protocol (LPA en NRR/ERC) er succesvol gereanimeerd worden. Je begrijpt beter de medische problemen en kan de juiste beslissingen nemen wanneer het om leven of dood gaat.

Basis cursus van ALS

Bij de cursus wordt veel aandacht besteed aan communicatie en samenwerken. Dat zijn twee aspecten die erg belangrijk zijn wanneer je een specialistische reanimatie uitvoert. Deze methodische werkwijze wordt aangeleerd door workshops, lezingen, skills-stations en scenario-onderwijs.
Aan het eind van de cursus is er een schriftelijke en praktische toets die afgelegd moet worden. Wanneer er voldoende beoordeling is geweest schriftelijk en praktisch vindt er een certificering/registratie plaats bij de European Resuscitatie Council. De cursisten worden beoordeeld op de inzet, kennis en functioneren binnen een team. Het is ook mogelijk wanneer de beoordeling goed is dat er gevraagd wordt of een cursist tot ALS-instructeur wil door gaan. Er moet dan een apart traject afgelegd worden.

Herhalingscursus van ALS

Vanaf de registratie moet er binnen twee jaar een herhalingscursus gevolgd worden zodat de ERC registratie (European Resuscitatie Council )behouden kan worden. Deze herhalingscursus duurt een dag. Wanneer de twee jaar verstreken is dan kan alleen een nieuw certificaat gehaald worden als de basiscursus opnieuw gevolgd wordt.

Wat is de inhoud van de Advanced Life Support cursus

Wanneer je de cursus volgt ga je een aantal belangrijke punten leren. Dat zijn de volgende:

● Specialistische reanimatie bij volwassenen
● Het toepassen van reanimatietechnieken
● In een reanimatieteam participeren
● Leiding geven aan het reanimatieteam
● Vaardigheidstraining
● Scenario onderwijs
● Defibrillatie
● Hartritme Herkenning
● Hartmassage
● Medicatie toedienen

Wat kan er na het succesvol volgen van de cursus

Wanneer de cursus succesvol doorlopen is kan de persoon:
● Top tijd prioriteiten stellen tijdens een reanimatie
● Deelvaardigheden uitvoeren zoals beademing, ritmeherkenning, defibrillatie en meer vaardigheden
● Een reanimatie team leiding geven
● Actief meedoen binnen het reanimatieteam en ook de bijbehorende handelingen uitvoeren
● De wisselwerking tussen verschillende technieken benoemen en de consequenties ervan te overzien
● Naar aanleiding van de bevindingen tijdens het reanimeren de bevindingen duidelijk te maken en daar de consequenties aan verbinden

(122)

The following two tabs change content below.
Mijn naam is Eva de Bisk en ik blog over van alles en wat nog meer. Bisk Blogt!

Laatste berichten van de Bisk (toon alles)