Afwikkeling van een nalatenschap

UwVereffenaar website afbeelding medewerker

Wanneer het aankomt op de verwerken van nalatenschappen wordt er vaak specifieke term genoemd: de vereffenaar. Een vereffenaar heeft een belangrijke rol bij afwikkelingen van nalatenschappen. Als er géén executeur (degene die over het testament gaat van de erflater na overlijden) is bepaald en de erfgenaam (of meerdere) de nalatenschap beneficiair hebben geaccepteerd, zijn alle erfgenamen de vereffenaars. Het proces van afwikkeling loopt echter niet altijd even soepel. Wanneer er veel frictie en onenigheid ontstaat, kan er een onafhankelijke vereffenaar worden benoemd door de rechtbank. Deze professionele vereffenaar gaat ervoor zorgen dat eventuele schulden netjes worden afgelost, aangiftes worden geregeld en dat eventueel onnodig teveel betaalde rekeningen retour komen.

De procedure van vereffening

Zoals reeds benoemd vindt het proces van vereffening plaats wanneer de erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaard hebben. Deze aanvaarding geschiedt onder het zogenaamde “voorrecht van boedelbeschrijving”. Wat dit inhoudt is dat er nagegaan wordt of de bezittingen groter zijn dan de schulden. Dan treedt vanzelf de wettelijke vereffeningsprocedure in werking. Vanaf dat moment zijn alle erfgenamen verantwoordelijk voor de afwikkeling. Hierbij dienen er strikte voorschriften gevolgd te worden. Het is ook mogelijk om een volmacht te verlenen aan één erfgenaam of een persoon buiten de club van erfgenamen. Mocht er desalniettemin een probleem ontstaan gaat dit naar de rechter en wordt er een professionele onafhankelijke vereffenaar benoemd.

Let op: er zijn wel uitzonderingen

Er zijn altijd uitzonderingen. Zo is de wettelijke vereffening niet van toepassing bij de onderstaande scenario’s:

  • Wanneer een erfgenaam officieel verplicht is om beneficiair te aanvaarden; echter is er een wettelijke vereffening aangevraagd bij de kantonrechter. Dit kan door de vertegenwoordiger zijn gedaan. Personen onder curatele of die minderjarig zijn kunnen in deze situatie verkeren.
  • Wanneer de langstlevende partner de nalatenschap heeft aanvaard en die volgens de wettelijke verdeling wordt gesplitst.
  • Wanneer er een executeur bij betrokken is, die kan verklaren dat het saldo van nalatenschap ruim voldoende is om schulden af te lossen.

Door de kantonrechter

Naast de genoemde complexiteiten heeft de kantonrechter ook het recht om iemand tot vereffenaar te benoemen. De Nederlandse Wet zegt dat dit erfgenamen, schuldeisers, belanghebbenden en (zelfs het) Openbaar Ministerie kunnen zijn. Wanneer je in zo’n situatie verkeert heb je ook de mogelijkheid om een persoon voor te dragen aan de rechter ter overweging.

Bij deze situaties is het goed om je voor te laten lichten door een expert. Idealiter een expert wiens expertise gericht is op complexe nalatenschappen.

(71)

The following two tabs change content below.
Mijn naam is Eva de Bisk en ik blog over van alles en wat nog meer. Bisk Blogt!

Laatste berichten van de Bisk (toon alles)