Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom?

intellectuele-eigendom

De meeste mensen hebben er weleens van gehoord van de termen intellectueel eigendom, auteursrecht, patenten, merk registreren, etc. Maar wat valt er eigenlijk allemaal onder de noemer van intellectueel eigendomsrecht en wellicht een belangrijkere vraag is hoe intellectueel eigendom kan worden beschermd.
Er is sprake van een inbreuk op intellectueel eigendom als iemand zonder uw toestemming gebruik maakt van uw merk, creatie of uitvinding. In de wet staat uitvoering omschreven wanneer er juridisch gezien sprake van inbreuk op intellectueel eigendom en mocht u van mening zijn dat dit inderdaad het geval is, dan kunt u juridische stappen ondernemen om uw recht daadwerkelijk te beschermen tegen die inbreuk. U moet echter wel zelf stappen ondernemen als u uw intellectueel eigendom wilt beschermen tegen een inbreuk.

Wat te doen tegen een inbreuk op intellectueel eigendom?

Zoals gezegd dient u zelf stappen te ondernemen als u van mening bent dat er inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendom. Het eerste wat u kunt ondernemen, zonder meteen juridische hulp in te schakelen, is het aanspreken van de partij die ogenschijnlijk inbreuk heeft gemaakt op uw rechten. Er is altijd een kans dat u er samen uitkomt zonder (dure) juridische stappen te moeten ondernemen. Helaas komt het veelvuldig voor dat op partijen er onderling niet uitkomen en dan zal u juridische stappen moeten ondernemen om uw intellectueel eigendomsrecht te beschermen.

Juridische stappen ondernemen

Een van de mogelijkheden is het aangaan van een kort geding om zo uw recht bij de rechter te halen. Houd er wel rekening mee dat u kosten gaat maken als u een civiele procedure gaat starten. Mogelijke eisen die u bij de rechter kunt indienen zijn het in beslag nemen of vernietigen van de goederen waarmee inbreuk zijn gemaakt. Een anderen mogelijkheid is het vragen van schadevergoeding of een gedeelte van de winst eisen die gemaakt is door de tegenpartij. In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering staat de (juridische) procedure die u moet volgen om het recht op uw intellectueel eigendom te handhaven. Daar staat bijvoorbeeld de hierboven genoemde mogelijkheid om een kort geding aan te spannen, maar ook om beslag te laten leggen op inkomsten of goederen.

Strafrechtelijke handhaving

Normaal gesproken moet u dus een civiele procedure starten als u op wil treden tegen een inbreuk op uw intellectueel eigendomsrecht. In sommige gevallen is echter ook strafrechtelijk optreden mogelijk. Er is bijvoorbeeld sprake van bedreiging van de volksgezondheid, betrokkenheid van criminele organisaties of namaak op zeer grote schaal. In dat geval kan de Openbaar Ministerie besluiten om tot strafrechtelijke vervolging over te gaan.

(45)

The following two tabs change content below.
Mijn naam is Eva de Bisk en ik blog over van alles en wat nog meer. Bisk Blogt!

Laatste berichten van de Bisk (toon alles)