Re-integratie: waar moet je op letten?

Re-integratie

Wanneer je vanwege ziekte plotseling thuis komt te zitten dan is dat natuurlijk erg vervelend. Waarschijnlijk heb je je huisarts al geregeld gezien en heeft je werkgever de bedrijfsarts ingeschakeld. Jullie maken afspraken over wat mogelijk is en hoe snel je weer aan de slag kan. Vaak gaat dit gepaard met een re-integratie traject. Veel werknemers die plotseling thuis komen te zitten hebben te maken met heel wat onzekerheden en twijfels. Ze vragen zich af wat hun rechten en plichten zijn. Zit je midden in een re-integratie traject en vraag je je af waar je op moet letten? In dit artikel worden de belangrijkste punten opgesomd.

Wet Verbetering Poortwachter

Vanuit de wet is bepaald dat zowel werkgever als werknemer verantwoordelijk zijn voor een snelle re-integratie. Het is namelijk zo dat hoe langer een werknemer ziek thuis zit hoe moeilijker het wordt om weer terug te keren in het arbeidsproces. Zo wordt in een re-integratiedossier vanuit beide partijen bijgehouden wat hun inspanningen zijn om het re-integratie traject te laten slagen. Wanneer dit niet gebeurt dan heeft dit effect op de loondoorbetaling en eventuele uitkering. Het gebeurt regelmatig dat de werkgever en werknemer verschillen van mening over de aanpak en het verdere traject. Bij verschillende arbeidsdeskundige expertisecentra zoals Adxpert is het mogelijk om een deskundigenoordeel aan te vragen bij een meningsverschil.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundige onderzoekt aan de hand van interviews of een werknemer het werk alsnog kan hervatten. Dit onderzoek verloopt zorgvuldig en doordacht en geeft antwoord op meerdere vragen zoals:

– Hoe zit het met de belastbaarheid van de werknemer?
– Is het mogelijk dat de werknemer weer terugkeert naar de oorspronkelijke functie?
– Welke mogelijkheden heeft de werknemer en kan de functie daarop aangepast worden?
– Is er een andere functie mogelijk binnen de huidige organisatie?
– Is het (eventueel) mogelijk om een werkplek te zoeken buiten de eigen organisatie?

Verschil tussen arbeidsdeskundig onderzoek eerste en tweede spoor

Re-integratie eerste spoor heeft betrekking tot de huidige werkplek. Er zal met veel zorgvuldigheid gekeken worden of er aanpassingen mogelijk zijn binnen de huidige functie. Mocht dit niet haalbaar zijn zal er nog gekeken worden of de werknemer in een andere functie terecht kan komen binnen de huidige organisatie. Wanneer deze opties zijn onderzocht en dit niet mogelijk is dan wordt re-integratie tweede spoor opgestart. Beide partijen gaan op zoek naar een nieuwe werkgever waar de werknemer alsnog zijn werkzaamheden kan hervatten.

UWV controleert arbeidsdeskundig onderzoek

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een overheidsinstelling die een strenge controle uitvoert op het arbeidsdeskundig onderzoek. Bij het te laat inzetten van een arbeidsdeskundig onderzoek kan er zelfs een loonsanctie worden gegeven. Het is daarom van belang dat er zorgvuldig met het proces omgegaan wordt.

(92)

The following two tabs change content below.
Mijn naam is Eva de Bisk en ik blog over van alles en wat nog meer. Bisk Blogt!

Laatste berichten van de Bisk (toon alles)