Een veilige werkvloer

Been in gips

Elke werknemer wil met een goed gevoel naar zijn werk kunnen gaan. Onderdeel hiervan is dat de werkvloer veilig is en dat als er iets gebeurt er actie ondernomen wordt om de calamiteit in goede banen te leiden. Hiertoe is het voor werkgever verplicht om bedrijfshulpverlening  te faciliteren door werknemers een BHV-cursus te laten doen.

Wat kan een BHV’er?

Een BHV’er is in staat om mensen de eerste hulp te geven, die ze nodig hebben. Als iemand bijvoorbeeld aan het stikken is in een snoepje dan weet deze persoon hoe hij een Heimlich-greep moet toe passen. Ook als iemand bijvoorbeeld een grote wond heeft opgelopen doordat er een ongeluk is gebeurd, weet de BHV’er de eerste hulp te bieden, die iemand op dat moment nodig heeft.

Dat is nog niet alles, want het gevaar is nog niet geheel geweken. Het kan namelijk best zo zijn dat er nog een ambulance moet komen of de brandweer om de noodsituatie te doen beëindigen. De BHV’er is dan de aangewezen persoon om de communicatie op zich te nemen. Hier wordt ook onder verstaan het ontruimen van een pand of het zelf ter hand nemen van een brandblusser.

Als werkgever is het belangrijk om er voor te zorgen dat er altijd voldoende persoon aanwezig is, die beschikt over een dergelijk diploma. Het klinkt wellicht als een overdreven maatregel en laten we hopen dat de BHV’er zo min mogelijk in actie hoeft te komen. Desalniettemin kan goed opgeleid persoon een groot verschil maken. Er zijn namelijk mensen die weten hoe te handelen ten tijde van een calamiteit en het gevaar zo goed mogelijk kunnen afwenden. Elk jaar gebeuren er in Nederland zo’n 600.000 bedrijfsongevallen. Het kan dan ook zo maar zijn dat jij hier ooit mee geconfronteerd wordt.

Als zelfstandige

Voor zelfstandigen gelden andere regels. Zelfstandigen zijn namelijk enkel voor zichzelf verantwoordelijk en hoeven er geen zorg voor te dragen dat ze een BHV-cursus hebben gedaan. De situatie wordt echter anders als je op regelmatige basis toch gebruikt maakt van de diensten van een ander of dat er bijvoorbeeld een stagiaire aanwezig is. Op dat moment is het ook van belang dat je als zelfstandige weet hoe er gehandeld dient te worden. Naast dat het enkel in deze situatie verplicht is, is het sowieso aan te raden ook als je in de meeste gevallen enkel zelf aanwezig bent.

(103)

The following two tabs change content below.
Mijn naam is Eva de Bisk en ik blog over van alles en wat nog meer. Bisk Blogt!