Hoe herken je houtwormaantasting

Als je de tekenen van een houtworm plaag in een vroeg stadium opmerkt, kun je voorkomen dat dit ongedierte ernstige schade toebrengt aan jouw woning. Als ernstige gevallen van houtworm onbehandeld blijven, zal dit leiden tot verzwakt hout dat uiteindelijk de integriteit van de woning in gevaar kan brengen.

Houtworm herkennen kan op verschillende manieren, evenals de manieren om houtworm te bestrijden en de noodzakelijke behandeling starten om het probleem uit te roeien. Als je vermoedt dat je houtworm in je huis hebt, leer dan online om te zien of je tekenen van houtworm of houtworm larven herkent.

Hoe herken je houtworm en houtworm larven

Hier leggen we je uit wat de tekenen van houtworm zijn, zodat je kunt zien of er een actieve houtworm populatie in je woning aanwezig is.

Als je deze tekenen herkent kan het zijn dat je een professioneel houtworm inspectie nodig hebt om te bepalen of behandeling of professionele oplossingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat er geen schade meer kan worden toegebracht aan de houtconstructie van jouw huis.

1.Kleine ronde uitvlieggaten

Kleine gaatjes, met een diameter tussen 1 en 3 mm, in het hout zijn misschien wel het duidelijkste teken dat je een houtworm probleem hebt. Deze vlucht gaatjes ontstaan wanneer de houtworm larven zich verpoppen en uit het ei kruipen tot volwassen kevers, die zich een weg banen naar het oppervlak van het hout om te paren met andere volwassen kevers en zich voort te planten. Zo begint de hele levenscyclus van de houtworm weer van voren af aan.

2.Fijne poederig stof

Boorstof is de term voor het fijne poederige stof dat vaak in de buurt van houtworm uitgangen wordt aangetroffen. Dit zijn eigenlijk de uitwerpselen die houtworm larven produceren als ze zich ingraven en een weg door de houten constructies kauwen. Als je uitvlieggaten in het hout ziet, controleer dan regelmatig of er uitwerpselen zijn, want dit is een belangrijk teken dat de plek waar de plaag zich bevindt nog leeft.
Tunnels in het hout

Er kan een netwerk van kleine tunnels zichtbaar zijn die de larven in het hout hebben geboord terwijl ze zich ingraven.
Zwak of beschadigd hout of vloerplanken

Als je merkt dat meubels, vloeren of constructiehout merkbaar zwakker zijn of beginnen af te brokkelen aan de randen, dan kan dit een teken van houtworm zijn.

3.Kevers buiten het hout

Als je merkt dat er kevers uit het hout komen of dat er dode kevers in de buurt van gaten liggen, dan is het meer dan waarschijnlijk dat je een houtwormaantasting hebt..

Vals alarm

In een vroeg stadium kan een houtwormaantasting moeilijk te herkennen zijn en je moet er rekening mee houden dat wanneer je uitvlieggaten of kadavers in de woning hebt gezien, dit niet hoeft te betekenen dat er nog een levende plaag aanwezig is.

Wat doe je als je houtworm hebt

Als de tekenen van houtworm in jouw woning overeenkomen met de hierboven genoemde tekenen van houtworm, dan is het sterk aan te raden dat je nu actie onderneemt en contact opneemt met een gekwalificeerde houtworm specialist om verdere schade te voorkomen. Hierbij geeft een houtworm specialist vaak een kosteloze inspectie, en kan de houtworm plaag ook voor je uitroeien.

(69)

The following two tabs change content below.
Mijn naam is Eva de Bisk en ik blog over van alles en wat nog meer. Bisk Blogt!

Laatste berichten van de Bisk (toon alles)