Stap over op de online rekenmachine

Een rekenmachine wordt al decennia lang gebruikt voor diverse toepassingen. De rekenmachine, ofwel zakrekenmachine of calculator, stamt uit de 17e eeuw. De in het eerste kwart van de 17e eeuw ontwikkelde machine had niet als doel om rekensommen uit te rekenen. Deze werd namelijk enkel en alleen gebruikt voor het tot stand komen van astronomische tabellen. Wilhelm Shickard, de ontdekker van deze eerste machine, had toentertijd niet eens door dat hij aan de basis zou staan van de nu niet meer uit de samenleving weg te denken rekenmachine. Pas later in de 17e eeuw werd de toepassing omgezet in het als hoofddoel willen kunnen uitrekenen van eenvoudige rekensommen. Dit met de nadruk op eenvoudig, omdat het apparaat nog niet zulke complexe opgaven kon uitrekenen. Pas vanaf de 20e eeuw werden er grote stappen gemaakt in de productie van de nu welbekende elektronische rekenmachines. De intrede van elektronische apparaten, met in het bijzonder de computer, hebben hier sterk aan bijgedragen.

 

Verschillende typen rekenmachines

Gedurende de afgelopen decennia zijn door de toepassing van op computers gebaseerde elektronica, meerdere typen rekenmachines ontwikkeld. Onderscheid kan onder andere worden gemaakt in de zakrekenmachine, de veelgebruikte en eenvoudige Casio rekenmachine en de meer complexe en dure grafische rekenmachine. Zoals het woord ‘duur’ al aangeeft is de opvolging van de zojuist genoemde rekenmachines sterk afhankelijk van de prijs. Uiteraard is ook de achtergrond van de te berekenen sommen van belang in de keuze voor de juiste machine. De zakrekenmachine is de goedkoopste variant en wordt over het algemeen gebruikt voor het oplossen van ‘on the go’ sommen. Het even snel berekenen van een som is de wens. De Casio rekenmachine kent een meer professionele toepassing en wordt in het bedrijfsleven en in de lagere klassen van de middelbare school toegepast. Deze is in aanschaf ietwat duurder dan de zakmachine variant. De grafische rekenmachine is veruit de duurste van de drie typen en kent zijn toepassing voornamelijk in de hogere klassen van de middelbare school. In gradaties van complexiteit van het oplossen van rekensommen staat deze grafische variant met kop en schouders bovenaan.

 

Nadelen van de offline rekenmachine

Een groot nadeel van de offline variant is dat je, voor welke type je ook kiest, te allen tijde een aanschafprijs dient overeen te komen. Ben je op zoek naar de oplossing voor het uitrekenen van meer complexe rekensommen, dan kan deze aanschafprijs zelfs zeer hoog zijn. Daarnaast is het willen toepassen van een rekenmachine vaak ook afhankelijk van de situatie waarin je je begeeft. Het komt namelijk eens te meer voor dat je een oplossing voor een som wenst, op het moment je niet beschikt over het juiste type rekenmachine. Kortom, je dient deze dus altijd bij je te hebben. De kans op het vergeten ervan wordt daardoor erg groot.

 

Voordelen van de online rekenmachine

De online rekenmachine is, zoals deze al aangeeft, online te raadplegen. Dit weerlegt een van de grote nadelen van de offline variant, omdat je de rekenmachine online op elk moment kunt raadplegen. De kans op het vergeten ervan en het juist op dat moment willen beschikken daarover, wordt hiermee teniet gedaan. Ook dien je geen aanschafprijs overeen te komen, zodat je gratis gebruik kunt maken van de online variant. De online rekenmachine is daarom plaats onafhankelijk en kan bovendien op ieder gewenst moment van de dag gratis worden geraadpleegd. Het is niet voor niets dat de tendens is overgeslagen van de offline naar de online rekenmachine.

(565)

The following two tabs change content below.

suzanne23

Laatste berichten van suzanne23 (toon alles)