Oranje Vermogensmanagement BV over vermogensbeheer

Mijn vermogensbeheerder is bankroet! Wat nu? wat zijn de directe gevolgen voor mij als belegger?

Vermogensbeheerders kunnen inderdaad worden aangeklaagd door ontevreden beleggers. Beleggers kunnen compensatie eisen. Moet mijn vermogensbeheerder dat betalen? en wat gebeurt er met mijn beleggingen als hij daardoor failliet gaat?

De ombudsman van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening constateert een duidelijke toename in het aantal gemelde geschillen ten opzichte van vorig jaar. De meeste geschillen tussen beheerder en client wordt direct bij KiFid ongegrond verklaard. Ontevreden beleggers kunnen dus niet zomaar hun verliezen proberen te laten compenseren via hun bank of vermogensbeheerder. Maar zijn bestaan zeker ook geschillen waar een belegger, achteraf, in zijn recht stond en een duidelijke “case” had en zijn vermogensbeheerder terecht had aangesproken op een falend beleid en/of toezicht.

Wettelijk is vastgelegd dat het belegd vermogen van een particuliere belegger apart moet staan van het vermogen van de bank. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door een aparte effectenrekening op naam te stellen van de eindbelegger en de in bewaring van al deze beleggingen onder te brengen in een aparte BV/NV. Dit betekent in geval van een faillissement dat de beleggingen buiten de boedel zullen vallen van de vermogensbeheeerder. De belegger kan dan gewoon opdracht geven om zijn effectenportefeuille vervolgens over te hevelen naar een andere bank van zijn keuze. Gaat de vermogensbeheerder failliet dan kan de belegger er voor kiezen de beleggingen zelf kan gaan beheren of een andere vermogensbeheerder in te schakelen.

Met een faillissement van de vermogensbeheerder betekent dus niet automatisch dat men de beleggingen kwijt is

(523)

The following two tabs change content below.

frankoranje

Laatste berichten van frankoranje (toon alles)