Wijzigingen van de zorgverzekering in 2014

Vorige week heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport haar begroting voor het jaar 2014 bekendgemaakt. Hierin staan alle plannen rondom de zorg en zorgverzekering. Wat opvalt is dat het eigen risico voor de zorgverzekering stijgt. De nominale premie voor de zorgverzekering volgens het ministerie daalt. Er bijna geen veranderingen zijn in de basisverzekering, dit is een zorgverzekering zonder aanvulling en de restitutie variant naast de natura variant blijft bestaan.

Eigen risico zorgverzekering stijgt
Het eigen risico van de zorgverzekering stijgt ook in 2014. Bedroeg in 2013 het eigen risico nog 350 euro, in 2014 stijgt deze met 10 euro naar 360 euro. Deze stijging van het eigen risico wordt veroorzaakt door een correctie voor de inflatie. In de zorgwet staat dat het eigen risico verplicht mee moet stijgen met de inflatie. In haar berekening voor de inflatie van het afgelopen jaar gaat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit van een inlatie van net geen drie procent en dus diende het eigen risico met 10 euro te stijgen.

Nominale premie zorgverzekering daalt
Elk jaar maakt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een inschatting van de premie voor de basisverzekering, de nominale premie voor de zorgverzekering in jargon. Opvallend is dat  het ministerie uitgaat van een daling. Een daling van de nominale premie voor de zorgverzekering is in de afgelopen 5 jaar niet meer voorgekomen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat uit van een daling van 1250 euro naar 1224 euro op jaarbasis. Hoeveel het definitieve bedrag voor de nominale premie van de zorgverzekering definitief gaat worden is nog niet duidelijk. Deze premie wordt namelijk door de verzekeraars individueel vastgesteld. Niettemin houden de zorgverzekeraars wel degelijk rekening met de richtlijn die Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opstelt.

Geen wijzigingen in de basisverzekering
De afgelopen jaren is de basisverzekering, dit is een zorgverzekering zonder aanvulling, stelselmatig uitgekleed. Dit betekent dat de dekking steeds minder werd, zo verdween bijvoorbeeld de vergoeding voor de rollator, fysiotherapie en hoortoestellen uit de basisverzekering. Dit jaar wordt de basisverzekering niet verder uitgekleed, maar juist iets uitgebreid. Alle psychologische hulp, zowel de eerstelijns  als de tweedelijns wordt namelijk vergoed.

Restitutieverzekering blijft bestaan
De zorgverzekering kent grofweg twee verschillende categorieën; de restitutie- en de naturaverzekering. Voor de restitutieverzekering geldt dat u vrij bent om te kiezen door welke zorgverlener u wordt behandeld. U betaald hier wel een hogere premie voor. Bij de natura-variant dient u gebruik te maken van de zorgverleners waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten, met andere woorden u bent niet vrij in het kiezen van de zorgverlener. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wilde de restitutie-variant in 2014 afschaffen, maar ziet hier nu vanaf af.

Zorgverzekering vergelijken vanaf 19 november
Bij wet zijn de zorgverzekeraars verplicht om uiterlijk 6 weken voor het einde van het jaar bekend te maken. Voor u als verzekerde betekent dit dat u vanaf 16 november weer kan zorgverzekering vergelijken. Wanneer u gebruikmaakt van vergelijkingssites, dan kunt u beter vanaf 1 december uw zorgverzekering via een vergelijkingssite afsluiten. Vaak zijn de vergelijkingssites in de eerste 2 weken nog incompleet of weten ze nog scherpere tarieven uit te onderhandelen. Na 1 december vindt u op de vergelijkingssites definitief de laagste premies.

(524)

The following two tabs change content below.

otoom

Laatste berichten van otoom (toon alles)