Plagiaatcontrole voor je scriptie

Plagiaat in je scriptie is een kwalijke zaak en valt onder fraude. Dit artikel legt uit wat plagiaat is, hoe je het op kunt sporen en hoe je het kunt verhelpen.

Wat is plagiaat?
Plagiaat is het kopiëren van andermans werk alsof het je eigen werk is. Een scriptie bouwt altijd verder op bestaand onderzoek. Je ontkomt er dus niet aan om ander onderzoek in je scriptie te verwerken. Je begint namelijk vaak met een literatuurstudie om het bestaande onderzoek te bespreken. Je neemt dit onderzoek op in je scriptie door middel van een parafrase of citaat. Om de lezer te helpen met het opzoeken van de originele bron voeg je een bronvermelding toe.

Parafraseren, citeren en bronvermelding
Onderzoek en ideeën van andere gebruiken is dus geen probleem. Wel moet je erop letten dat je het goed doet. Je kunt dit doen door middel van een citaat of parafrase.

Als je een citaat wilt gebruiken neem je iets letterlijk over uit de originele bron. Dit fragment zet je tussen aanhalingsteken. Je mag niets veranderen aan de inhoud van een citaat. Voordat het citaat plaatst geef je aan waar het vandaan komt.

Parafraseren is het vermelden van andermans onderzoek in je eigen woorden. Dit hoeft niet tussen aanhalingstekens. Een parafrase begint vaak zo: “Uit het onderzoek van Janssen (2013) blijkt dat snelheidsovertredingen veelal plaatsvinden op 80 km/u wegen.” Met een parafrase kun je een heel onderzoek in een enkele zin samenvatten.

In een citaat of parafrase moet je altijd aangeven wie de auteur is en uit welk jaar het onderzoek komt. In je bronnenlijst vermeld je de volledige informatie (titel, uitgever, etc.) van de bron.

Plagiaat voorkomen
Plagiaat voorkomen is niet een klusje dat je achteraf doet. Vanaf het begin moet je bijhouden waar je bronnen vandaag komen. Let er ook op dat je geen stukken tekst letterlijk overneemt (enkel bij citaten). Als je hier consequent mee bezig bent is de kans op plagiaat klein.

Plagiaatcontrole
Als je klaar bent met je scriptie kun je het beste je scriptie laten controleren op plagiaat. Een erg goede plagiaatcontrole is bijvoorbeeld de SCRiBBR Originaliteitscheck. Deze vergelijkt jouw scriptie met alle bronnen uit de Ephorus database.

Dit soort scans tonen enkel overeenkomsten aan met andere bronnen. Je dient zelf te bepalen of het ook echt plagiaat is. Je uiteindelijke doel moet zijn om alle gedetecteerde stukken tekst zo aan te passen zodat het geen plagiaat meer is.

(2752)

The following two tabs change content below.

Koen

Laatste berichten van Koen (toon alles)