Sampling bij het meten van medewerker tevredenheid

Bij het meten van medewerker tevredenheid kan het zinvol zijn om goed na te denken over het toepassen van sampling. Een steekproef van de organisatie kan in sommige gevallen namelijk net zoveel informatie geven over de tevredenheid binnen de organisatie als een meting waarbij alle medewerkers naar hun mening word gevraagd. Het grote voordeel van het toepassen van sampling is natuurlijk dat het minder arbeidsintensief is. Dit geldt zowel voor de medewerker die gevraagd word een vragenlijst in te vullen als de medewerker die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Een goede sampling kent echter een aantal condities om te borgen dat de uitkomsten van het onderzoek nog altijd geïnterpreteerd kunnen worden. Een eerste vereiste aan de juiste sampling is het gebruik maken van een representatieve steekproef. Een representatieve steekproef kent een waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid en kan dus als zodanig geïnterpreteerd worden. De beste controle om te bepalen of de uitkomsten van het onderzoek waarheidsgetrouw zijn, is het vaststellen van een standaardnormale verdeling. Uiteraard zijn er andere en meer statistische hulpmiddelen om vast te stellen of de uitkomsten betrouwbaar zijn; maar het bepalen van een klokvorm (weergave van een standaardnormale verdeling) blijft een goede maatstaf.

Het toepassen van sampling kan op verschillende manieren. Het is aan te bevelen om gebruik te maken van een vorm van sampling waarbij de respondenten willekeurig bepaald worden. Elke vorm van subjectiviteit dient bij de uitvoering van een statistisch onderzoek immers uitgesloten te worden. Ook zijn er tools (software) beschikbaar die helpen bij het selecteren van respondenten voor deelname aan een medewerker tevredenheids onderzoek. In veel gevallen kent dergelijke software de mogelijkheid om automatisch elke dag een vooraf vastgesteld aan respondenten te selecteren. Daarmee worden de kansen op juiste selectie vergroot.

Handmatige selectie word, als vanzelfsprekend, in alle gevallen ontraden. In het geval van handmatige selectie is achteraf moeilijk vast te stellen of de selectie volledig objectief is uitgevoerd en dus volledige willekeur is toegepast.

(354)

The following two tabs change content below.

malvee

Laatste berichten van malvee (toon alles)