Komen er te veel vluchtelingen naar Nederland?

Kinderen

Terwijl vluchtelingen uit verschillende delen van de wereld Europa en Nederland binnenkomen, wordt er zorgen gemaakt of er niet te veel vluchtelingen het land binnenkomen. Moeten we ons daadwerkelijk zorgen maken over de hoeveel vluchtelingen die het land binnenstromen? Waar komen de vluchtelingen vandaan? In de eerste helft van het jaar 2015