Allergie: prevalentie

Allergie komt steeds vaker voor in de westerse wereld. Hetzelfde geldt voor de prevalentie van overgevoeligheid en gevolgen van allergie zoals netelroos (galbulten), hooikoorts, eczeem en/of astma. Is dit een schijntoename? Literatuur lijkt erop te wijzen van niet. Uit enkele studies blijkt bijvoorbeeld dat de afgelopen dertig jaar een stijging waarneembaar is van het aantal patiënten met een allergie of overgevoeligheid. Deze stijging is in het bijzonder waargenomen bij kinderen. De vraag is nu waarom deze toename precies heeft plaatsgevonden. Als we hier een antwoord op kunnen vinden, kan wellicht een oplossing worden gevonden om de stijging een halt toe te roepen of zelfs een vermindering van het aantal patiënten met een allergie te bewerkstelligen.

Er wordt in de eerste plaats aangenomen dat genetische factoren een rol spelen bij de ontwikkeling van allergie en overgevoeligheid. Echter ook omgevingsfactoren spelen ongetwijfeld een rol bij deze ontwikkeling. Een sprekend voorbeeld hiervan is hoe de steeds meer westerse leefstijl in Oost-Duitsland na het vallen van de muur werd gevolgd door een stijging van de prevalentie van allergie en overgevoeligheid. De genetische aanleg was bij deze patiënten al aanwezig. Echter komt door een blootstelling aan nieuwe of toegenomen allergenen in de omgevingsfactoren de aandoening meer voor.

Veranderende genetische aanleg is in feite altijd al aanwezig en mutaties hierin zijn onwaarschijnlijk. Veranderde genetische aanleg voor allergie lijkt daarom geen rol te spelen bij de toename van de prevalentie van allergie en overgevoeligheid. Het voorbeeld van Oost-Duitsland is meer waarschijnlijk, namelijk de invloed van veranderende omgevingsfactoren. Een aantal van deze factoren kunnen zijn: de blootstelling aan virale infecties, blootstelling aan allergenen zoals huisstofmijt, blootstelling aan uitlaatgassen, blootstelling aan bestanddelen in het voedsel. Juist omdat deze factoren de laatste jaren ook een grote toename hebben laten zien, worden deze factoren ervan verdacht de toename in allergie en overgevoeligheid te hebben veroorzaakt.

(484)

The following two tabs change content below.

Yesme

Laatste berichten van Yesme (toon alles)