Vergoeding dyslectie behandeling 2013

Kinderen met dyslectie hebben extra hulp nodig om mee te kunnen op school. De problemen waar deze kinderen tegenaan lopen hebben niet alleen te maken met lezen en schrijven, maar ook met het vergroten van het zelfvertrouwen. Doordat ze moeilijker met de rest van de klas mee kunnen zullen sommige kinderen zich minderwaardig gaan voelen. Dit is nergens voor nodig, want kinderen met dyslectie zijn vaak veel intelligenter dan hun klasgenootjes. Deze extra hulp zal dus niet alleen gericht zijn op het verkleinen van de taalachterstand, maar ook op het weerbaarder maken van de kinderen om hun zelfvertrouwen te vergroten.

Voorwaarden voor de vergoeding dyslectie

Heeft u een kind met dyslectie en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding voor de behandeling dyslectie? Voor 2013 zijn er weer enkele wijzigingen aangebracht in de vergoeding voor een dyslectie behandeling vanuit de zorgverzekeraar. Alleen kinderen met een ernstige vorm van dyslectie kunnen een vergoeding dyslectie behandeling krijgen. Hierdoor vallen kinderen met een lichtere vorm van deze stoornis in 2013 buiten de boot. Een eventuele behandeling dient dan uit eigen zak te worden betaald. De kinderen dienen wel voor hun 13e levensjaar met de behandeling te beginnen om voor de vergoeding in aanmerking te komen. De school heeft echter ook een vinger in de pap. Zij moeten een dossier hebben opgesteld over het kind. Hieruit moet onder andere blijken dat de problemen met betrekking tot de taalachterstand geen andere oorzaak hebben. De school moet zelf vermoeden dat er sprake is van een ernstige vorm van dyslectie.

Plannen 2014 nog niet bekend

De behandeling dyslectie dient door een orthopedagoog, psycholoog of arts gedaan te worden. Onder de vergoeding voor een dyslectie behandeling vallen in ieder geval de diagnose en de behandeling voor kinderen met ernstige dyslectie. Voor 2014 zijn de plannen op dit moment nog niet bekend.

(469)

The following two tabs change content below.

tommyd

Laatste berichten van tommyd (toon alles)