Autogeen snijden

Het oudste snijproces om staal te snijden is autogeen snijden, wat ook wel brandsnijden wordt genoemd. De basis voor dit snijproces ligt bij ijzerverbranding. Hiervoor wordt zuurstof gebruikt. Meerdere gasbranders zorgen ervoor dat het staal een temperatuur bereikt van ongeveer 1.150 graden Celcius. Vervolgens wordt met een stroom zuurstof oxidatie tot stand gebracht. Op deze manier wordt als het ware het staal weggebrand. Er ontstaat een snijvoeg in het staal, omdat de zuurstof het weggesneden staal wegblaast.

Verschillen met plasmasnijden

Autogeen snijden is op grote wijze een ander staalsnijproces dan plasmasnijden. Met autogeen snijden is het bijvoorbeeld niet mogelijk om RVS en aluminium te snijden, iets wat wel kan met plasmasnijden. RVS en aluminium hebben een te hoog koolstofgehalte, waardoor het niet mogelijk is om autogeen snijden als snijproces in te zetten.

Autogeen snijden: de voordelen

Autogeen snijden is een relatief goedkoop snijproces. Waar plasma snijden duurder is, is autogeen snijden dus de goedkopere variant. Kies je ervoor om materiaal te laten snijden middels autogeen snijden, dan profiteer je van een snijkant die zo goed als recht is. De snede is aan de onder- en bovenkant namelijk vrijwel gelijk. Het is bij het snijproces autogeen snijden bovendien mogelijk om met meerdere snijkoppen tegelijkertijd te snijden.

Autogeen snijden in vijftig woorden

Het metaal wordt allereerst tot de ontbrandingstemperatuur van zo’n 1.150 graden Celcius verhit. Een zuurstofstraal wordt vervolgens gericht op de verhitte plaats, waardoor er een hele sterke reactie tussen het metaal en de zuurstof wordt gestart. De zuurstofstraal blaast hierdoor deze zogeheten ontstane slak weg, waardoor het materiaal gesneden wordt.

Variaties in autogeen snijden

Het verbrandingsgas dat gebruikt wordt bij autogeen snijden, is van invloed op het snijproces. Door bepaalde gassen te gebruiken, is het mogelijk om de te snijden materialen sneller voor te verwarmen. Ook wordt het hierdoor mogelijk om meer meters per minuut te snijden. Hierbij is uiteraard ook de samenstelling van het te snijden materiaal van belang. Sommige aspecten maken het snijden namelijk makkelijker, terwijl het snijproces door andere aspecten juist bemoeilijkt wordt.

(390)

The following two tabs change content below.

Loraine

Laatste berichten van Loraine (toon alles)