Computers met elkaar verbinden

Je kunt op velerlei wijzen computers met elkaar verbinden en bijvoorbeeld het internet is al een belangrijk aspect waarmee computers met elkaar in verbinding kunnen staan. Eén belangrijke reden waarom gebruikers graag computers met elkaar wensen te verbinden is dat vanuit die verbinding eenvoudig bestanden met elkaar kunnen worden uitgewisseld.