Waarom is afval scheiden zo belangrijk?

afval scheiden

In Nederland zijn de laatste decennia forse stappen gezet op het gebied van afval scheiden. Dit heeft als resultaat gehad dat veel materiaal opnieuw gebruikt kan worden. Afval scheiden is belangrijk aangezien op deze manier veel materiaal gerecycled kan worden. Ondertussen wordt in Nederland ruim de helft van het afval gescheiden ingeleverd, waardoor de productie van nieuw materiaal omlaag is gegaan. Daarnaast gaat de uitstoot van CO2 omlaag, wat belangrijk is om ervoor te zorgen dat de klimaatdoelstellingen gehaald worden. Kies daarom voor het plaatsen van een PMD container, om afval te verzamelen.

Besparen van uitstoot

De uitstoot van CO2 is schadelijk voor het milieu en daarom is het belangrijk om afval te scheiden. De verbranding van afval kan namelijk voorkomen worden indien niet alles op één grote hoop komt. Verzamel het afval per soort en je stimuleert een proces waarin recyclen de basis vormt. Vaak is de kwaliteit van gerecycled materiaal nog erg hoog, waardoor uitstekende producten kunnen ontstaan. Door te recyclen wordt de aarde minder uitgeput, daarnaast kun je geld overhouden door dit proces goed uit te voeren. Je hebt hiervoor wel een rolcontainer nodig.

Afvalstoffenheffing

Het weggooien van afval is niet gratis. Over de hoeveelheid afval die jij produceert moet jij een heffing betalen. Hoe minder afval wordt weggegooid, hoe lager deze heffing is. Daarnaast kan de heffing omlaag gaan door afval te scheiden, de gemeente is hierdoor namelijk minder geld kwijt aan het verwerken van afval. Recyclen heeft hierdoor meerdere voordelen. Zelfs als het afval uiteindelijk verbrand wordt, zullen de kosten lager uitvallen als het afval van tevoren is gescheiden.

Het recyclebaar maken van producten

Voordat je producten kunt recyclen is het eerst belangrijk om ze recyclebaar te maken. Dit doe je door bijvoorbeeld bij plastic en blikjes de verpakkingen niet in elkaar te gooien. Houd de constructie heel en lever plastic flessen leeg in. Je kunt nog veel meer tips krijgen over het recyclen van producten door op onderzoek uit te gaan op het internet. Kies ervoor om afval op de juiste manier te scheiden en stimuleer medewerkers binnen het bedrijf om dit te doen.

(107)

The following two tabs change content below.
Mijn naam is Eva de Bisk en ik blog over van alles en wat nog meer. Bisk Blogt!

Laatste berichten van de Bisk (toon alles)