Outplacement voordelen voor de werkgever

Outplacement bestaat uit het onder professionele begeleiding begeleiden van werknemers naar een nieuwe werkbestemming. Dit met als voorwaarde dat het om een ontslagen werknemer gaat of juist om een werknemer gaat waar ontslag boven het hoofd hangt. De werknemer wordt via outplacement op een professionele wijze begeleid van baan naar baan. Het initiatief van een outplacement traject ligt over het algemeen bij de werkgever. Een outplacement traject zal ook zeker kosten met zich meebrengen, welke de werkgever dan ook vaak voor zijn of haar rekening neemt.

Oorzaken van het inzetten van een outplacement traject door een werkgever kunnen divers van aard zijn. De belangrijkste oorzaken voor de start van outplacement is wanneer vanwege een arbeidsconflict of een reorganisatie de werknemer niet meer kan (of wil) worden behouden voor de werkgever. De relatie kan dusdanig verstoord zijn, dat outplacement de meest geschikte oplossing is voor beide partijen. Zowel werkgever als werknemer kan naar aanleiding van een verstoorde relatie een ideale oplossing worden geboden. De werkgever kan een nieuw persoon in dienst nemen, waar de werknemer een nieuwe uitdaging kan worden geboden. Reorganisatie kan werknemers een meer uitzichtloze situatie geven, waarna outplacement als oplossing kan worden aangedragen om de kans op het vinden van een geschikte baan te vergroten. Vaak kan een werkgever niet anders en is outplacement een ideale oplossing om vanuit een professioneel en sociaal oogpunt de werknemer te (laten) begeleiden naar een nieuwe werkgever.

Gezien het outplacement traject vaak wordt geïnitieerd door de werkgever is het interessant om te ontdekken of outplacement ook voordelen voor de werkgever met zich meebrengt. Wanneer wordt gekozen voor een outplacement traject dan zal de verstoorde relatie met de werknemer zo gering mogelijk blijven. Juist door de werknemer een kant en klare oplossing aan te bieden, zorgt ervoor dat de werknemer nieuwe arbeidsperspectieven voor zichzelf kan ontwikkelen. Doordat de werknemer een nieuwe uitdaging kan worden aangeboden is deze bovendien gemotiveerd om het restant van zijn arbeidscontract af te ronden. De werksfeer blijft daardoor positief, waardoor outplacement geen negatieve uitwerking zal hebben op de overige werknemers binnen een bedrijf.

Daarnaast kan outplacement een lange en moeizame ontslagprocedure doen voorkomen. Door te kiezen voor een strikt traject en dit bovendien uit te besteden bij een professioneel outplacementbureau kunnen vergaande procedures worden voorkomen. Vanuit kosten oogpunt kan uitbesteding van outplacement dan ook de kosten bij gedwongen ontslag drukken.

Ten slotte wordt door middel van outplacement gedacht vanuit een lange termijn visie van het bedrijf. Outplacement zorgt namelijk voor een stabiel en positief imago van het bedrijf. Het in harmonie uit elkaar gaan van werkgever en werknemer, kan niet alleen voor de buitenwereld positief overkomen. Ook bestaande werknemers zullen een positief beeld blijven behouden van de organisatie, waardoor onrust op de werkvloer kan worden voorkomen. Door outplacement blijft het goede imago van het bedrijf dan ook behouden.

Alomvattend kan outplacement vanuit verschillende oorzaken tot stand komen. Toch kan outplacement belangrijke voordelen voor de werkgever met zich meebrengen. Zo wordt de verstandhouding tussen werkgever en werknemer niet verstoord, blijft de werknemer gemotiveerd om zijn werkzaamheden af te ronden, wordt een moeizame ontslagprocedure voorkomen en blijft het imago van het bedrijf gehandhaafd. Het uitbesteden van het outplacement traject aan outplacementbureaus kan dus een zeer positieve uitwerking hebben voor de werkgever.

(471)

The following two tabs change content below.

outplacement

Laatste berichten van outplacement (toon alles)